Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-20 16:23:12 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie / Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lutego 2019 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-20 16:02:52 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-20 15:53:37 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będków Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-20 15:50:06 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będków Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-20 15:39:10 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-20 14:54:05 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-20 14:42:46 Protokoły 2018-2023 / Protokół nr VI/19 sesji Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-18 15:08:47 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-18 15:02:26 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2019 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2019-03-18 14:59:14 Uchwały Rady Gminy w Będkowie podjęte w dniu 6 marca 2019 r. / Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będków Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu