Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-16 14:17:14 Protokoły 2014-2018 / Protokół nr XXXVII/18 sesji Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2018 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-11-16 14:07:13 Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Będkowie w dniu 7 listopada 2018 r. / Uchwała Nr XXXVII/232/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-11-16 13:58:32 2018 / Rb Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-11-16 13:51:00 2018 / Rb N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-11-16 10:29:08 Projekt budżetu na 2019 rok / Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2019 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-11-14 08:27:16 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi kasowej / Informacja Wójta Gminy Będków o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Będków Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu