Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/224/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opiniii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2017 rok

2016-12-29 14:51:46
Uchwała nr V/223/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2017 roku

2016-12-29 14:47:24
Uchwała nr V/222/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków

2016-12-29 14:42:35
Zarządzenie Nr 46.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017 - 2029

2016-12-20 09:38:31
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029

2016-12-02 12:55:52
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na rok 2017

2016-12-02 12:43:05
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029

2016-12-02 12:33:21
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2017

2016-12-02 12:22:06