Rachunki bankowe Gminy Będków 

 

 

Rachunki bankowe Gminy Będków:

 

26 8985 0004 0070 0700 1007 0039

 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek rolny
 • podatek od środków transportowych
 • czesne
 • darowizny
 • opłata skarbowa
 • opłata za koncesje alkoholowe
 • opłata eksploatacyjna

 

91 8985 0004 0070 0737 6088 0001

 • czynsz za najem lokalu mieszkalnego i użytkowego

 

48 8985 0004 0070 0700 1007 0031

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

57 8985 0004 0070 0709 9512 0001

 • opłaty za wodę
 • opłaty za ścieki
 


Liczba odwiedzin : 1492
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Będków
Osoba wprowadzająca informację : Anna Król-Pospieszny
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Łabuzińska
Czas wytworzenia: 2016-01-22 13:24:16
Czas publikacji: 2016-01-22 13:27:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak