Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V.141.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2016 roku

2015-12-29 13:41:31
Uchwała nr V.140.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2016 rok

2015-12-29 13:25:31
Uchwała nr V.139.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków

2015-12-29 13:11:15
Zarządzenie Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2016

2015-12-01 16:10:10
Zarządzenie Nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie Autokorekty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016 - 2029

2015-12-01 15:54:10
Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2016

2015-12-01 15:18:51
Zarządzenie Nr 0050.74.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na latra 2016 - 2029

2015-12-01 14:56:49
Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 12 listopada 2016 roku w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2016 - projekt budżetu z załącznikami

2015-12-01 10:50:52