Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/356/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2014 roku

 
2013-12-30 15:10:40
Uchwała nr V/355/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2014 rok

 
2013-12-30 15:04:46
Uchwała nr V/354/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków

 
2013-12-30 14:56:04
Projekt Uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2014-2029

 
2013-11-25 12:33:03
Zarządzenie NR 0050.36.2013 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2014-2029

 
2013-11-25 12:26:28
Projekt uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wraz z załącznikami

 
2013-11-25 11:51:49
Zarządzenie Nr 0050.35.2013 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2014

 
2013-11-25 11:46:23