Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/350/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2015 roku

 
2014-12-31 10:21:06
Uchwała nr V/349/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2015 rok

 
2014-12-31 10:14:36
Uchwała nr V/348/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków

 
2014-12-31 10:06:26
Zarządzenie Nr 0050.49.2014 Wójta Gminy Będków z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2015

 
2014-12-31 09:59:00
Zarządzenie Nr 0050.48.2014 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029

 
2014-12-31 09:16:03
Zarządzenie Nr 0050.47.2014 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2015 wraz z projektem budżetu

 
2014-12-31 08:40:54