Ekoportal - udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

 
  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
Urząd Gminy Będków prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Będków wykorzystaniem witryny

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+B%C4%99dk%C3%B3w

 

Liczba odwiedzin : 550
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Będków
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Głogowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Krych
Czas wytworzenia: 2013-04-09 09:26:42
Czas publikacji: 2013-04-09 09:26:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak