Informacje ogólne 

 

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości i zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym orzez powiat w porozumieniu z gminami. Na Powiat Tomaszowski przypada 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalu powiatowym oraz lokalach gminnych. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

W Powiatowym Punkcie Nr 1 oraz w Gminnym Punkcie Nr 2 nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać wyznaczeni adwokaci oraz radcowie prawni.

Prowadzenie Gminnego Punktu Nr 3, Gminnego Punktu Nr 4 oraz Gminnego Punktu Nr 5 zostało powierzone organizacji pozarządowej – Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Amarowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa. Nieodpłatnej pomocy prawnej w niniejszych punktach będą mogli udzielać adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub osoby, które posiadają tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, a także korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji dotyczących zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mozna znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

 

Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Będków
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Głogowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2016-02-12 07:54:05
Czas publikacji: 2016-02-12 07:54:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak