Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 11:16:30 Obwieszczenia o wydaniu decyzji / Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0016 Teodorów, działki o nr ewid. 99, 106, 147, 130 z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 15:18:20 Centralny Rejestr Umów / Centralny Rejestr Umów Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 15:13:38 2017 / Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 15:06:53 2017 / Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 14:55:29 Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych / Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2017-08-14 14:46:15 2017 / Rb-28S okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017-korekta Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 14:40:06 2017 / Rb-27S okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017-korekta Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 14:26:46 2017 / Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017-korekta Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 14:19:40 Informacja zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych / Informacja o ulgach i umorzeniach za 2016 rok Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-08-14 13:55:58 2017 / Rb-28S okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu