Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-22 13:42:31 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego / Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie z dnia 15 marca 2018 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-03-22 13:33:50 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego / Protokół nr 4.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sporu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie z dnia 19 lutego 2018 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-03-22 11:10:08 Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków / Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2018-03-21 10:06:27 2018 / Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2018-03-21 09:57:34 2018 / Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2018-03-21 09:35:12 2018 / Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-03-21 09:29:23 2018 / Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-03-21 09:27:07 2018 / Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017 r. Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2018-03-21 09:23:55 2018 / Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2018-03-21 09:15:29 2018 / Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu