Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-22 14:29:57 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł / Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2017-05-18 09:20:11 Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Będkowie w dniu 10 kwietnia 2017 r. / Uchwała Nr XXIV/145/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029 Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2017-05-18 09:01:18 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł / Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2017-05-17 11:52:47 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł / Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2017-05-17 11:30:33 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł / Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu