Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-18 10:12:45 Konsultacje 2017 dot. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi ... / Formularz zgłoszeń uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-10-18 10:09:37 Konsultacje 2017 dot. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi ... / Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-10-18 09:37:13 Konsultacje 2017 dot. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi ... / Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 18 października 2017 r. w sprawie formy i terminu przeprowadzenia z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie wprowadzenia rocznego Programu WspółpracyGminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu