Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-13 15:17:42 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu / Protokół nr 4.2017 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy w Będkowie Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-12-13 15:12:42 Komisja Rewizyjna / Protokół nr 9.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 listopada 2017 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-12-13 15:08:22 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego / Protokół nr 7.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 listopada 2017 r. Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-12-13 14:28:04 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej / Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy Będków 97-319 Będków, ul. Parkowa 3 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu
2017-12-11 11:28:11 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej / Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy Będków 97-319 Będków, ul. Parkowa 3 Anna Król-Pospieszny Edycja artykułu
2017-12-11 11:24:03 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej / Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy Będków 97-319 Będków, ul. Parkowa 3 Anna Król-Pospieszny Publikacja artykułu